czwartek, 20 września 2012

Paryż i Wersal czasów Voltaire'a i Casanovy - moja nowa książka

P. Napierała, Paryż i Wersal czasów Voltaire'a i Casanovy, Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, Kraków 2012 ISBN 978-83-62196-61-6 - Książka dotyczy paryskiego życia codziennego i intelektualnego w XVIII wieku, jak również zasad funkcjonowania administracji i rządu Królestwa Francji tej epoki. Czytelnik dowie się z niej o życiu dworskim w Wersalu, obyczajach i warunkach życia elit i zwykłych ludzi oraz o związkach między sztuką i literaturą a polityką epoki. Książka opowiada o tym jak państwo Ludwików próbowało wychowywać swych poddanych, jak dbało lub nie dbało o ich potrzeby, jak traktowało innowierców, a także o tym co osiemnastowieczni Paryżanie czytali, jakie piosenki śpiewali i z jak osobliwymi skargami przychodzili na policję..." - dla zainteresowanych kupnem książki