poniedziałek, 2 listopada 2009

Partia Konserwatywna Unii Europejskiej ?

Niezależnie od naszych odczuć wobec tego faktu, wydaje się, że UE powstanie i zastąpi, lub będą czynione takie próby, by zastąpiło państwo narodowe. Dla konserwatystów mogą nastać ciężkie czasy, ale nie tylko dlatego, że UE przynajmniej na razie rządzi się zasadami socjaldemokratycznymi, ale także dlatego, że konserwatyzm może mieć problemy ze zmianą w ideę uniwersalną - odciętą od konkretnych lokalnych kultur, z których wyrasta. By dojść do takiego wniosku wystarczy porównać konserwatyzm z innymi podstawowymi ideologiami polityczno-społecznymi.

Mniej więcej można przewidzieć jakie będą cele polityczne konserwatywnych liberałów - i to w każdej szerokości geograficznej - i wolność osobista jednostki tak samo z celem podstawowym liberalnych demokratów - wzmacnianie demokracji (Berlin-owskiej "wolności pozytywnej") czy socjal(demokratów/istów) (redystrybucja dóbr - spreading wealth around), ale co z celami konserwatystów?

Te ostatnie prawie zawsze sprowadzały się do chęci realizacji, jakieś ściśle określonej kulturowo, wizji. Cele konserwatystów jednego kręgu kulturowego mogą być sprzeczne z celami konserwatystów działających w innej kulturze. Takich przypadków znajdziemy wiele:

* przywrócenie monarchii absolutnej (Francja przełom XVIII/XIX w. de Bonald , de Maistre)
* obalenie absolutyzmu i przywrócenie oligarchii szlachty (Hiszpania XVIII-XIX w.)
* ustanowienie władzy papieża nad Europą (Maistre XIX w.)
* obrona własnej niezależności od Rzymu (konserwatyzm brytyjski)
* zwalczanie rewolucji (Francja/Niemcy XVIII/XIX w.)
* temperowanie rewolucji, przy równoczesnym korzystaniu z jej zdobyczy (Burke, von Gentz)
* korzystanie z dorobku oświecenia (konserwatyzm brytyjski)
* zwalczanie wpływów oświecenia (Mora y Jaraba)

Wiadomo, że konserwatyści dzielą się obecnie na decyzjonistów postulujących wprowadzenie prawicowej dyktatury i konserwatystów rewolucyjnych popierających restaurację monarchii według klucza legitymistycznego, co oznaczało by powrót - ale do jakich czasów i jaki klucz ustrojowy uznać za właściwy?

* monarchii absolutnej? (Bonald, kuehnelt-Leddin)
* republiki szlacheckiej
* średniowiecza (Davila)

Czy wreszcie konserwatyści mają sprawować nadzór nad moralnością obywateli czy obrona obywateli przed zbyt ścisłym nadzorem państwa? Wszystko to pokazuje jak trudnym zadaniem będzie stworzenie Konserwatywnej Partii UE. Jak pogodzić typową dla Zachodu prawicę laicką, gdzie politycy przyznający się do religijności jak np. Jan Peter Balkenende w Holandii nie wychylają się poza laicki program swych partii z prawicą np. polską inspirowaną myślami Jana Pawła II?
Czy niedawno cytowane na PN 21 zasad konserwatyzmu Rossitera mogłyby stanowić odpowiedź dla wszystkich konserwatystów, czy tylko dla takich jak on - anglosaskich konserwatystów-deistów kultywujących tradycję parlamentaryzmu i 'glorious revolution"?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz