środa, 8 lipca 2009

Cele konserwatystów

Mniej więcej można przewidzieć jakie będą cele polityczne liberałów konserwatywnych 9wolnosć osobista jednostki), liberalnych demokratów (wzmacnianie demokracji) socjalistów (redystrybucja dóbr - spreading wealth around), ale cele konserwatystów?
Mogą być rozmaite:

*przywrócenie monarchii absolutnej (Francja przełom XVIII/XIX w. Bonald , de Maistre)
*obalenie absolutyzmu i przywrócenie oligarchii szlachty (Hiszpania XVIII-XIX w.)

*ustanowienie władzy papieża nad Europą (Maistre XIX w.)
*obrona własnej niezależności od Rzymu (konserwatyzm brytyjski)

*zwalczanie rewolucji (Francja/Niemcy XVIII/XIX w.)
*temperowanie rewolucji, przy równoczesnym korzystaniu z jej zdobyczy (Burke, von Gentz)

*korzystanie z dorobku oświecenia (konserwatyzm brytyjski)
*zwalczanie wpływów oświecenia (Mora y Jaraba)

*powrót; ale do jakich czasów ?
-monarchii absolutnej? (Bonald, kuehnelt-Leddin)
-republiki szlacheckiej
-średniowiecza (Nowe Scholia)

*nadzór nad moralnością obywateli czy obrona obywateli pred nadzorem państwa?

Już widać skąd wynika słabość konserwatyzmu.