piątek, 10 kwietnia 2009

Edmund Burke - liberał?Edmund Burke - irlandzki pisarz polityczny, żyjący w XVIII wieku uchodzi dziś za twórcę konserwatyzmu ewolucyjnego (akceptującego mniej radykalne treści oświecenia i rewolucji francuskiej), choć wiele faktów przemawiałoby raczej za zakwalifikowaniem go jako liberała:

1. należał do partii wigów, która w XIX wieku przemieni się w Liberal Party
2. pisał przynajmniej tyle samo o wolności jak o tradycji
3. uznawał zdobycze glorious revolution (1688-1689)
4. był przeciwnikiem silnej władzy dworu królewskiego
5. poparł rewolucję amerykańską (1776-1783), wbrew torysom, takim jak Samuel Johnson
6. krytykował poglądy torysowskiego (i pra-konserwatywnego) pisarza Henry'ego St. john, wicehrabiego Bolingbroke'a (zm. 1751)
7. nie chciał zachowania ancien regime'u, lecz popierał ewolucyjne zmiany ustrojowe prowadzące do szeroko rozumianej liberalizacji.
8. Jego poglądy stoją w sprzeczności z ideami francuskiego konserwatysty Josepha de Maistre'a - optującego za "sojuszem tronu i ołtarza".

Zob też: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3685

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz