piątek, 10 kwietnia 2009

Decyzjoniści i prawicowe dyktatury

Zawiedzeni, co do możliwości rekonstrukcji monarchii (najlepiej absolutnej), niektórzy XX-wiecznie konserwatyści sprowadzili swoje poglądy do jądra, jakim jest rząd fachowcy-autokraty nie konsultującego swych decyzji z ludem a jednocześnie wdrażającego prawicowe pomysły ustrojowe - ten nowy prąd w konserwatyzmie został nazwany dywizjonizmem. Ojcem duchowym decyzjonizmu jest Carl Schmitt (1888-1985).W języku polskim wydano m.in. te prace Schmitta:

* C.Schmitt,Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przekład i wstęp M. A. Cichocki, Znak, Kraków 2000
* C.Schmitt, Lewiatan w teorii państwa Tomasza Hobbesa',przekład M. Falkowski, posłowie Piotr Nowak, Prószyński, Warszawa 2008

Broń Boże nie oznacza to jednak, że każda dyktatura jest prawicowa. Warunki Schmitta spełniają jedynie prawicowe reżymy nietotalitarne np. Franco, Salazara czy Pinochet, zupełnie zaś nie - totalitarne, które przez swój totalitaryzm (wnikanie we wszystkie dziedziny życia obywateli) są z założenia lewicowe i uprawiają inżynierię społeczną; np. rasową jak socjaliści narodowi Hitlera , czy klasową jak socjaliści Lenina.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz